Administration:

 

   
Director: Prof. Xing-Jiang Zhou  
 
Chairman of Academic Council: Prof. Zhong-Xian Zhao
   

Vice-director:Prof. Dong-Ning Zheng

 

Administrative Secretary: Ms. Wang Lingqian